Wznawiamy szkolenia stacjonarne w Krakowie

20.05.2020

Uwaga! Na czas szkolenia stacjonarnego zapewniamy uczestnikom maseczki ochronne, jednorazowe rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Szkolenia przebiegają przy zachowaniu wszelkich zaleconych środków ostrożności związanych z epidemią.

UAVO VLOS

Zostań operatorem drona do 5 kg lub do 25 kg w zasięgu wzroku. Szkolenie VLOS ma na celu przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora drona (UAVO) zgodnie z wymaganiami ULC. Szkolenie VLOS prowadzimy także w trybie zdalnym (online).

UAVO BVLOS

Szkolenie przygotowuje do egzaminu na świadectwo kwalifikacji operatora drona do 5 kg lub do 25 kg do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku. Szkolenie BVLOS jest prowadzone zgodnie z wymaganiami ULC. Szkolenie BVLOS prowadzimy także w trybie zdalnym (online).

Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper

Jest to kompleksowe szkolenie z zastosowania dronów w fotogrametrii niskiego pułapu. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać naloty fotogrametryczne, przetwarzać dane i wykonywać obliczenia z użyciem programu Pix4Dmapper. Szkolenie z fotogrametrii niskiego pułapu odbywa się także w trybie zdalnym (online).