Sprawdź co działo się w Ośrodku Szkoleniowym NaviGate w I kwartale 2024!

14.05.2024

Musimy przyznać, że I kwartał 2024 roku był dla Ośrodka Szkoleniowego NaviGate niezwykle produktywny i owocny. Zdecydowanie jednym z najważniejszych naszych osiągnięć w ostatnim czasie jest znalezienie się w gronie najlepszych ośrodków w Polsce i na świecie w rankingu producenta oprogramowania Pix4D. Jest to dla nas ogromny zaszczyt – zostaliśmy wyróżnieni spośród kilkudziesięciu ośrodków, ponieważ nasze szkolenia otrzymały ocenę 4,5 na 5 lub wyższą w opinii uczestników.

Oferta szkoleń STS

Kolejnym istotnym wydarzeniem dla Ośrodka Szkoleniowego NaviGate było poszerzenie oferty. W aktualnym katalogu znajdziecie aż 3 nowe kursy. Dwa z nich to szkolenia zgodne z aktualnymi scenariuszami europejskimi, czyli STS. Odbywają się one według wytycznych zawartych w odpowiednich rozporządzeniach Komisji Europejskiej i obejmują:

STS-01 – Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy C5. Statki powietrzne klasy C5 to bezzałogowce inne niż stałopłat (np. wielowirnikowce) o masie startowej MTOM mniejszej niż 25kg.

STS-02 – Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy C6. Statki powietrzne klasy C6 to bezzałogowce o masie startowej MTOM mniejszej niż 25kg.

Szkolenie z wykorzystania dronów przez służby

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych i teraźniejszych klientów wdrożyliśmy również specjalistyczne szkolenie „Drony dla służb”. Skupia się ono na tematyce profesjonalnego wykorzystania dronów w działaniach operacyjnych. Bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na sprawną realizację wymagających zadań w trudnych warunkach. Dzięki oferowanym możliwościom operacyjnym, drony dla służb są co raz powszechniej wykorzystywane w działaniach policji, straży pożarnej czy też w ratownictwie.

Jak wyglądają szkolenia w NaviGate?

Poniżej przedstawiamy kilka ujęć z wybranych szkoleń, które poprowadzili Instruktorzy Ośrodka Szkoleniowego w I kwartale. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Szkolenie Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, w zakresie lotów poza zasięgiem wzroku NSTS-05

 

Szkolenie dla leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń

 

Szkolenie w ramach scenariusza standardowego NSTS-06, dla pracowników Biura Ochrony Spartan w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Szkolenie „Teledetekcja wielospektralna w aplikacji Pix4Dmapper i Pix4Dfields