STS, a nSTS – jakie są różnice? Przepisy obowiązujące od 2024 roku

04.03.2024

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać europejskie scenariusze standardowe precyzujące możliwości wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska narzuciła operatorom BSP dwa scenariusze: STS-01 oraz STS-02. Równolegle z opracowanymi przez Komisję Europejską, a konkretnie przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), scenariuszami STS obowiązują opracowane przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego scenariusze narodowe. Scenariusze narodowe, czyli popularne nSTS-y, obowiązują tylko na terenie Polski. Licencje operatora nSTS będą obowiązywały jeszcze przez najbliższe dwa lata, tj. do 31.12.2025 roku.

Scenariusze nSTS dzielą się na dwie grupy – loty w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) oraz poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS). Dodatkowo scenariusze narodowe dzielą się ze względu na typ i masę statku powietrznego. Scenariusze dotyczące VLOS to nSTS-01 do 04, BVLOS to nSTS-05 do 08. Typy statków powietrznych uwzględnionych w scenariuszach narodowych to w szczególności: wielowirnikowce, płatowce oraz śmigłowce.

Scenariusze europejskie STS, są podzielone ze względu na loty w zasięgu widoczności wzrokowej statkami powietrznymi innymi niż płatowiec (np. wielowirnikowiec) – scenariusz STS-01 – oraz na loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej oraz w zasięgu widoczności wzrokowej statkami typu wielowirnikowiec lub innego typu statkami (np. płatowce) o masie do 25 kg – scenariusz STS-02.

Czym różni się nSTS od STS?

Różnica między scenariuszami narodowymi nSTS a europejskimi STS jest znaczna. Scenariusze narodowe dają większą swobodę wykonywania operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi w Polskiej Przestrzeni Powietrznej niż STS-y.  Różnica polega między innymi na konieczności zapewnienia w STS-ach kontrolowanego obszaru naziemnego oraz posiadania statku powietrznego opatrzonego etykietą klasy C5 lub C6 – wymagana jest certyfikacja statku powietrznego, której obowiązek leży po stronie producenta sprzętu.

Żeby wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, niezależnie od scenariusza, w ramach którego te loty mają być wykowywane, pilot ma obowiązek przejść szkolenie w ośrodku szkoleniowym.

Jakie są rodzaje scenariuszy nSTS?

W przypadku scenariuszy nSTS prowadzone są szkolenia wg wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Scenariusze nSTS obejmują swoim zakresem:

 • nSTS 01 – loty w zasięgu widoczności wzrokowej dowolnym statkiem powietrznym o masie poniżej 4kg
 • nSTS 02 – loty w zasięgu widoczności wzrokowej wielowirnikowcem o masie do 25kg
 • nSTS 03 – loty w zasięgu widoczności wzrokowej płatowcem o masie do 25 kg
 • nSTS 04 – loty w zasięgu widoczności wzrokowej śmigłowcem o masie do 25 kg
 • nSTS 05 – loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej dowolnym statkiem powietrznym o masie poniżej 4kg
 • nSTS 06 – loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej wielowirnikowcem o masie do 25kg
 • nSTS 07 – loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej płatowcem o masie do 25 kg
 • nSTS 08 – loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej śmigłowcem o masie do 25 kg

Jakie są rodzaje scenariuszy STS?

Szkolenia w ramach scenariuszy europejskich STS odbywają się wg wytycznych zawartych w odpowiednich rozporządzeniach Komisji Europejskiej i obejmują:

STS-01

Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy C5. Statki powietrzne klasy C5 to bezzałogowce inne niż stałopłat (np. wielowirnikowce) o masie startowej MTOM mniejszej niż 25kg.

Operacje lotnicze w ramach scenariusza STS-01, to loty:

 • Do wysokości 120m AGL
 • W zasięgu widoczności wzrokowej pilota
 • Nad kontrolowanym obszarem naziemnym
 • Statkami opatrzonymi etykietą klasy C5

STS-02

Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy C6. Statki powietrzne klasy C6 to bezzałogowce o masie startowej MTOM mniejszej niż 25kg.

Operacje lotnicze w ramach scenariusza STS-02, to loty:

 • Do wysokości 120m AGL
 • Poza zasięgiem widoczności wzrokowej pilota
 • W odległości maksymalnie do 2km od pilota
 • Nad kontrolowanym obszarem naziemnym w słabo zaludnionym terenie
 • Statkami opatrzonymi etykietą klasy C6

 

Jak uzyskać pozwolenie na latanie dronem?

Jeśli chcesz odbyć kurs operatora drona i uzyskać odpowiednią licencję zgodną z obowiązującym prawem, to koniecznie skontaktuj się z Ośrodkiem Szkoleniowym NaviGate. Wybrany kurs UAVO możesz odbyć w oddziale Kraków, Warszawa lub w Twoim mieście. Kurs operatora drona w części teoretycznej możesz odbyć online, poprzez platformę e-learningową lub stacjonarnie. Po odbyciu szkolenia praktycznego i teoretycznego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na drona otrzymasz odpowiednie świadectwo kwalifikacji, czyli licencję operatora UAVO.