Szkolenie w RDLP Toruń

07.06.2023

Instruktorzy firmy Navigate przeprowadzili kolejne szkolenie w leśnej scenerii. Nowa grupa pracowników przedsiębiorstwa Lasy Państwowe uzyskała uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej. Dzięki wykorzystaniu dronów w swojej codziennej pracy leśnicy, których praca polega na opiece nad terenami leśnymi, mogą jeszcze bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania.