Szkolenie NSTS dla pracowników PGL LP RDLP Toruń

27.07.2022

Wyszkoleni pracownicy w kategorii SBSP będą wykonywać misje związane z aktualizacją leśnej mapy numerycznej, ewidencją gruntów i budynków, ochroną lasu przed szkodnikami, nadzorem nad realizacją PUL oraz loty dokumentujące niebezpieczne dla lasu zjawiska w tym skutki oddziaływania czynników biotycznych i abiotycznych.

Więcej na temat szkoleń specjalistycznych dla pracowników Lasów Państwowych znaleźć można w katalogu naszych szkoleń – Zastosowanie dronów w leśnictwie.