Szkolenie BVLOS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

29.10.2019

Szkolenie BVLOS odbywało się na terenie Dyrekcji TPN w Kuźnicach (część teoretyczna, egzaminy) oraz w rejonie Doliny Lejowej (część praktyczna, egzaminy) w wydzielonej strefie lotów AMC BVLOS60. FIS Kraków.

W trakcie szkolenia uczestnicy pracowali na bezzałogowych statkach powietrznych tj. DJI Phantom 4 Advance, DJI Phantom 6 Pro, a także DJI Matrice 600 Pro. Do planowania i nadzorowania misji bezzałogowych statków powietrznych w trakcie szkolenia użyli: DJI Pilot, DJI Ground Station Pro, Litchi i Pix4D Capture.

Do czego będą wykorzystywane drony w Tatrzańskim Parku Narodowym?

– Ochrona przyrody (fauna i flora)
– Gospodarka drewnem
– Monitorowanie stanu szlaków turystycznych i terenów udostępnionych dla ruchu turystycznego
– Inwentaryzacja szkód powstałych na skutek występowania czynników abiotycznych
– Ustalanie okoliczności wykroczeń (biwakowanie, palenie ognisk, porzucanie śmieci)
– Poszukiwania osób zaginionych
– Fotogrametria niskiego pułapu, aktualizacja mapy cyfrowej
– Inwentaryzacja uszkodzeń w infrastrukturze Parny Narodowego
– Monitorowanie zjawisk erozyjnych na stokach (ruchy mas ziemnych)
– Monitorowanie trudnodostępnych fragmentów żlebów i depresji