Sprawdź nowe terminy szkoleń z fotogrametrii niskiego pułapu, kategorii „szczególnej” i „otwartej”

28.01.2022

Dzięki szkoleniu z fotogrametrii niskiego pułapu nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania nalotów fotogrametrycznych, a także przetworzenia i wykonywania obliczeń z użyciem wybranego oprogramowania – Pix4Dmapper lub Agisoft Metashape. Szkolenie z fotogrametrii niskiego pułapu – Pix4Dmapper jest prowadzone w trybie stacjonarnym, z fotogrametrii niskiego pułapu – Pix4Dmapper w trybie online oraz z fotogrametrii niskiego pułapu – Agisoft Metashape w trybie stacjonarnym.

Szkolenia z kategorii „szczególnej” mają na celu przygotowanie uczestnika do wykonywana operacji lotniczych w zasięgu wzroku (VLOS) lub poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Nowe terminy szkoleń zarówno w trybie stacjonarnym jak i online dotyczą: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06.

Podczas szkolenia z kategorii „otwartej” nabędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do samodzielnej obsługi naziemnej drona w celach rekreacyjnych, sportowych i komercyjnych. Szkolenia odbywają się stacjonarnie i są prowadzone z kategorii A1, A2 i A3.

Szkolenie UAVO EASA przekazuje wiedzę na temat nowych przepisów, które dotyczą wykonywania operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi na obszarze państw UE. Szkolenie odbywa się w trybie online.

Pełny katalog szkoleń jest dostępny na stronie: szkolenia.navigate.pl/katalog