Oprogramowania fotogrametryczne – które wybrać? Zobacz webinarium

18.02.2022

Podczas webinarium „Oprogramowania fotogrametryczne – które wybrać?” specjaliści firmy NaviGate przedstawiają możliwości oprogramowań fotogrametrycznych tj. Pix4Dmapper i 3Dsurvey w zagadnieniach praktycznych, a także pokazują jak uzyskać dane w celu wykonania projektów.

Program wydarzenia:

  • Przedstawienie głównych funkcji oraz menu programów
  • Porównanie wyników aerotriangulacji
  • Praca i sposób nawigacji na chmurze punktów oraz modelu 3D
  • Wykonywanie pomiarów punktów, linii i powierzchni oraz ich eksport
  • Wykonywanie pomiarów objętości
  • Edycja ortofotomapy i linii mozaikowania
  • Przekazywanie projektów dla zleceniodawcy
  • Wnioski ogólne
  • Pytania i odpowiedzi
  • Promocja dla uczestników webinarium

Ważne! Webinarium zostało nagrane 17 lutego. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie firma NaviGate w trybie natychmiastowym rozwiązała umowę z rosyjską firmą Agisoft LLC dotyczącą sprzedaży oprogramowania Agisoft Metashape. Produkty Agisoft nie są już dostępne w ofercie NaviGate.