Instrukcja operacyjna Operatora SBSP

02.06.2023

Zarządzasz organizacją zrzeszającą personel lotniczy? Prowadzisz działalność lotniczą z wykorzystaniem SBSP?  Pamiętaj o obowiązku posiadania Instrukcji Operacyjnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Zwróć się do specjalistów, którzy pomogą Ci przygotować Instrukcję Operacyjną. Podaj nam dane Operatora oraz profil działalności, a my zrobimy za Ciebie resztę. Gotowa instrukcja operacyjna już w 5 dni.

Czym jest instrukcja operacyjna (INOP)?

Instrukcja operacyjna (INOP) stanowi podstawowy dokument Operatora zarządzającego podmiotem realizującym działalność lotniczą z wykorzystaniem Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w ramach Scenariuszy Krajowych (nSTS) oraz międzynarodowych (STS). Instrukcja Operacyjna zawiera wszelkie procedury, których musi przestrzegać personel wykonujący oraz uczestniczący w operacjach lotniczych; w oparciu o Koncepcję Operacji ConOpS. Dokument stanowi zbiór informacji na temat zasobów, jakimi dysponuje Operator, kompetencjami członków personelu lotniczego, strategią działalności lotniczej oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Do czego potrzebna jest Instrukcja Operacyjna INOP?

Instrukcja operacyjna potrzebna jest między innymi podczas składania wniosku o Wydanie Zgody na Lot do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto, do potwierdzenia stosowania procedur w trakcie ubiegania się o Warunki Lotu BVLOS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Treść INOP znacznie ułatwi Operatorowi oraz Pilotom przygotowanie analizy ryzyka metodami miniSORA, SORA oraz SORA2. Instrukcja Operacyjna to również dokument, który jest wymagany w trakcie kontroli Operatora przez organy administracji centralnej, np.  Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Co zawiera oferta NaviGate?

 • Opracowanie ConOps
 • Analiza ryzyka metodą SORA2
 • Opracowanie procedur operacyjnych
 • Opracowanie Planu ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej (ERP)
 • Opracowanie procedur ochrony danych osobowych
 • Opracowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • Opracowanie procedur minimalizacji uciążliwości operacji dla środowiska
 • Opracowanie procedur na wypadek utraty kontroli nad SBSP
 • Opracowanie procedur dotyczących planowania lotów
 • Opracowanie procedur dotyczących przechowywania rekordów lotów
 • Kompletna redakcja tekstu INOP