Fotogrametria. Szkolenie z Pix4Dmapper dla Uniwersytetu Łódzkiego

01.07.2019

Fotogrametria jest jedną z głównych dziedzin, którą rozwijamy u naszych kursantów w Ośrodku Szkoleniowym NaviGate. Szkolenie z fotogrametrii niskiego pułapu jest przeznaczone dla specjalistów, którzy chcą wykorzystać drony do pozyskiwania wysokiej jakości ortofotomap oraz modelowania 3D w geodezji, budownictwie, energetyce, leśnictwie, rolnictwie, archeologii i ochronie środowiska.

Fotogrametria niskiego pułapu

Dla studentów Kierunku Gospodarka Przestrzenna UŁ w Łodzi zorganizowaliśmy szkolenie z fotogrametrii niskiego pułapu. Kurs dotyczył pozyskiwania, przetwarzania i opracowywania danych w oprogramowaniu Pix4Dmapper (Łódź).

Szkolenie Fotogrametria niskiego pułapu Pix4Dmapper obejmowało cykl wykładów oraz ćwiczeń kameralnych i terenowych. Podczas zajęć przedstawiliśmy organizację, planowanie oraz taktyki misji fotogrametrycznych nad obszarami rolnymi, leśnymi i niską zabudową. Główny nacisk położyliśmy na zagadnienia związane z analizą danych, a także z interpretacją raportów opisujących produkty fotogrametryczne.  W ramach zajęć studenci samodzielnie wykonali opracowanie fotogrametryczne w programie Pix4Dmapper. W dalszej kolejności uczestnicy kursu analizowali materiał cyfrowy w środowisku GIS (ArcMap Esri Inc.). Największym zainteresowaniem wśród słuchaczy Fotogrametrii niskiego pułapu PixDmapper cieszyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem platform latających UAV oraz część analityczna.