Fotogrametria dla leśnictwa. Szkolenie dla RDLP w Krośnie

04.07.2019

Dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zorganizowaliśmy kompleksowe szkolenie Fotogrametria niskiego pułapu – Agisoft Metashape. Obejmowało ono cykl warsztatów oraz zajęć terenowych z zakresu fotogrametrii niskiego pułapu, planowania oraz taktyki misji fotogrametrycznych nad terenami leśnymi. Główny nacisk położyliśmy na zagadnienia związane z akwizycją danych, analizą zdjęć, jakością odwzorowania oraz dokładnością wyrównywania bloku zdjęć.

W ramach zajęć kameralnych pracownicy Lasów Państwowych samodzielnie wykonali opracowanie fotogrametryczne w programie Agisoft Metashape. Największym zainteresowaniem wśród słuchaczy szkolenia fotogrametria dla leśnictwa cieszyły się zajęcia projektowe, a także część analityczna.