Szkolenia

W tym dziale sprawdzisz naszą ofertę i ceny szkoleń. Poniżej przedstawiamy rozpiskę kursów UAVO (kursy na operatora drona), z fotogrametrii, zobrazowań multispektralnych z bezzałogowych statków powietrznych (dronów), zastosowań dronów i GIS / GNSS. Dowiedz się, ile trwają poszczególne kursy, a także co dokładnie otrzymasz w cenie szkolenia.

Większość szkoleń regularnie organizujemy w Krakowie oraz Warszawie. Dla większych grup istnieje też możliwość organizacji szkoleń dedykowanych w innej, wybranej przez uczestników miejscowości. Ponadto dla grup zorganizowanych w szkoleniach dedykowanych dostosowujemy program, łączymy kilka szkoleń w jedno, nie ograniczamy też liczby osób biorących udział w szkoleniu. W takich przypadkach cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt na e-mail: szkolenia@navigate.pl wraz z opisem swoich oczekiwań.

Operacje lotnicze statkiem bezzałogowym STS-01

Czas trwania: 3 dni
3600 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Rozszerzenie uprawnień pilota nSTS – STS

Czas trwania: 1 dzień
1600 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-01 – licencja na drona do 4kg w zasięgu wzroku (VLOS)

Czas trwania: 3 dni
1600 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-02 – licencja na drona do 25 kg w zasigu wzroku (VLOS)

Czas trwania: 3 dni
2200 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-05 – licencja na drona do 4 kg poza zasięgiem wzroku (BVLOS)

Czas trwania: 5 dni
2900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-06 – licencja na drona do 25 kg poza zasięgiem wzroku (BVLOS)

Czas trwania: 5 dni
4300 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona

Czas trwania: 3 dni
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona (szkolenie online)

Czas trwania: 2 dni
2800 zł (netto)

Zapewniamy:

Zdalne stanowisko pracy
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Podręcznik A4
Certyfikat ukończenia szkolenia

Skaning laserowy LiDAR z drona w programie TerraSolid

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
4300 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Termowizja z drona – inspekcja i inwentaryzacja infrastruktury przemysłowej i energetycznej

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
4300 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Teledetekcja multispektralna z drona w Pix4Dfields

Czas trwania: 3 dni
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Teledetekcja multispektralna z drona w Pix4Dfields (szkolenie online)

Czas trwania: 2 dni
2800 zł (netto)

Zapewniamy:

Zdalne stanowisko pracy
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Podręcznik A4
Certyfikat ukończenia szkolenia

Teledetekcja multispektralna z drona w Agisoft

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Agisoft – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Zastosowanie dronów w leśnictwie

Czas trwania: 2 dni
2800 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Zastosowanie dronów w rolnictwie

Czas trwania: 2 dni
2800 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Techniki Pomiarów GNSS

Czas trwania: 3 dni
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa