Bezzałogowe Statki Powietrzne – zasady prowadzenia szkoleń i egzaminowania

14.07.2022

W związku ze stopniowym wdrażaniem przepisów prawa unijnego dotyczącego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej, uległy zmianie zasady prowadzenia szkoleń i egzaminowania. Unijne rozporządzenia oraz wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego definiują tzw. scenariusze obowiązujące w ramach kategorii szczególnej. Scenariusze dzielą się na standardowe (STS), obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej oraz scenariusze narodowe (NSTS) obowiązujące na terenie danego państwa członkowskiego. Osoby przystępujące do szkolenia oraz egzaminu, muszą przed rozpoczęciem kursu zadecydować, do którego scenariusza krajowego ma być przyporządkowane ich szkolenie oraz egzamin.

Listę wszystkich aktualnie obowiązujących w polskiej przestrzeni powietrznej scenariuszy, można znaleźć na stronie ULC : Lista Scenariuszy Standardowych (NSTS)

Przepisy unijne oraz wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadzają także podział ośrodków szkolących oraz egzaminujących.

Firma lub organizacja, która zajmuje się szkoleniami, ma obowiązek stać się tak zwanym „podmiotem uznanym”. Po tym wydaniu decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dany podmiot może pełnić funkcję operatora szkolącego. Firma Navigate uzyskała takie uprawnienia i została wpisana do rejestru operatorów szkolących pod numerem S023. Operator szkolący (uznany) ma też prawo i obowiązek przeprowadzania końcowych testów praktycznych.

W celu uzyskania uprawnień do przeprowadzenia egzaminów teoretycznych, dany ośrodek musi stać się „podmiotem wyznaczonym”. Podmiotem wyznaczonym dana organizacja staje się po przyznaniu tych uprawnień przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Firma Navigate została wpisane do rejestru podmiotów wyznaczonych (podmiotów egzaminujących) pod numerem E041.

Więcej informacji na temat prowadzenia szkoleń, egzaminów oraz podmiotów wyznaczonych i uznanych można znaleźć na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Podmioty wyznaczone i uznane

Przeprowadzanie egzaminów teoretycznych

Lista operatorów szkolących

Lista podmiotów egzaminujących

 

Powiązane akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/639

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947