Aktualizacja przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

25.05.2023

11 maja 2023 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował nowe wytyczne Prezesa ULC dotyczące Krajowych Scenariuszy Standardowych, tak zwanych NSTS-ów.

Jak czytamy na stronie Urzędu: dotychczas składane oświadczenie o operacji zgodniej z NSTS pozostają ważne.

Podstawowe zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących wytycznych to:

  • doprecyzowano warunki wykonywania lotów FPV, czyli lotów poza zasięgiem wzroku
  • posiadanie Instrukcji Operacyjnej w scenariuszach od NSTS-04 do NSTS-08 jest nadal obowiązkowe
  • można uzyskać kompetencje pilota do krajowych scenariuszy standardowych na podstawie ważnych na dzień 31.12.2021 r. uprawnień UAVO po przejściu szkolenia teoretycznego i skróconym szkoleniu praktycznym
  • loty BSP nad stacjami elektroenergetycznymi wymagają zgody zarządzającego.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami. Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępne są ze strony ULC:

https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/akty-prawne