Zaktualizowana oferta Ośrodka Szkoleniowego NaviGate

08.03.2021

Szkolenia w kategorii „Szczególnej” (NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07)

Szkolenia pozwalają uzyskać Certyfikat Kompetencji Pilota bezzałogowego statku powietrznego, wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który jest ważny na terenie UE. Loty w kategorii „Szczególnej” obejmują operacje zarówno w zasięgu wzroku (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS). W ofercie mamy aż 6 kategorii szkoleń:

Pełny katalog szkoleń z kategorii „Szczególnej” znajduje się na stronie: szkolenia.navigate.pl/szkolenia-z-kategorii-szczegolnej

Szkolenia w kategorii „Otwartej” (A1, A2, A3)

Szkolenia z kategorii „Otwartej” przygotowują do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota systemu bezzałogowego statku powietrznego (SBSP), który jest wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, ważny na terenie całej Unii Europejskiej. W zależności od potrzeb i wykorzystywanej przez kursanta platformy, do wyboru mamy trzy kategorie szkoleń:

    • A1 (C0 i C1)
    • A2 (C2)
    • A3 (C3 i C4)

Szkolenia odbywają się na statkach typu wielowirnikowiec i płatowiec w kategorii wagowej od 0,25 kg do 25 kg w zasięgu wzroku (VLOS). Pełny katalog szkoleń z kategorii „Otwartej” znajduje się na stronie: szkolenia.navigate.pl/szkolenia-z-kategorii-otwartej

Egzamin do „A2”

Szkolenia w kategorii „Otwartej” przygotowują kursantów do egzaminu teoretycznego do podkategorii „A2”. Do egzaminu można przystąpić w Ośrodku posiadającym status „Uznanego Podmiotu”. Nasi instruktorzy prowadzą egzamin zdalnie (wersja online). Więcej informacji o egzaminie „A2” znajduje się na stronie Ośrodka Szkoleniowego NaviGate.

Szkolenia specjalistyczne

Organizujemy szkolenia, które charakteryzują się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do każdego z uczestników. Zajęcia prowadzi kadra instruktorów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu: GIS, geodezji, bezzałogowych statków powietrznych (dronów), fotogrametrii oraz zobrazowań wielospektralnych. Specjaliści NaviGate wyróżniają się dużą wiedzą i doświadczeniem, a także pasją oraz zaangażowaniem.

Pełna oferta szkoleń specjalistycznych znajduje się na stronie: szkolenia.navigate.pl/szkolenia-specjalistyczne