Wytyczne Prezesa ULC dają nowe uprawnienia Lasom Państwowym

17.07.2023

Zgodnie z opublikowanymi 6-go czerwca br. wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa cywilnego Lasy Państwowe uzyskały nowe uprawnienia. Przedsiębiorstwo to zostało uwzględnione na liście podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wyznaczenie strefy geograficznej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE

strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych” oznacza część przestrzeni powietrznej wyznaczoną przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów;

Dzięki uwzględnieniu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe w nowych wytycznych jako podmiotu uprawnionego do wnioskowania o wyznaczenie strefy, leśnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o zasoby leśne.

(WYTYCZNE NR 17/2023 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych)