Uzyskaj certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego

21.12.2021

Uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota systemu bezzałogowego statku powietrznego (SBSP) umożliwia wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi typu (MR) lub (A) w celach komercyjnych. Terminy szkoleń z kategorii „szczególnej” są dostępne w zakładce Katalog usług – szkolenia z kategorii „szczególnej”.

UAVO NSTS-01

Szkolenie NSTS-01 ma na celu przygotowanie do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem pierwszej osoby (FPV) z użyciem drona o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

UAVO NSTS-02

Szkolenie NSTS-02 przygotowuje do wykonywania operacji lotniczych w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego typu MR o masie startowej mniejszej niż 25 kg.

UAVO (MR) NSTS-05

Szkolenie NSTS-05 przygotowuje do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem drona typu wielowirnikowiec o masie startowej mniejszej niż 4 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota.

UAVO (MR) NSTS-06

Szkolenie NSTS-06 przygotowuje do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego typu wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota.