Szkolenia z obsługi dronów w Wielkopolsce

31.07.2023

Firma NaviGate prowadzi szkolenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych, fotogrametrii niskiego pułapu oraz innych zagadnień związanych z wykorzystaniem szeroko pojętych systemów geodezyjnych, w tym dronowych. Szkolenia prowadzone są zarówno w siedzibie firmy, w Krakowie lub Warszawie, jak również w dogodnych dla klientów miejscach w całej Polsce.

W ostatnim czasie instruktorzy firmy NaviGate wybrali się w okolicę Poznania aby przeprowadzić szkolenie w pięknej scenerii wielkopolskich pól. Szkolenie obyło się w ramach scenariusza standardowego NSTS-06, czyli umożliwiającego wykonywanie lotów statkami powietrznymi o masie do 25kg w polskiej przestrzeni powietrznej poza zasięgiem wzroku. Przeszkoliliśmy pracowników jednego z ośrodków naukowych zajmujących się telekomunikacją, którzy będą intensywnie wykorzystywać nabyte umiejętności i wiedzę z zakresu BSP w swojej pracy naukowo-badawczej.

Zachęcamy do kontaktu ze Specjalistami NaviGate, którzy przygotują ofertę szkoleniową dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.