Szkolenia ONLINE (w trybie zdalnym) w Ośrodku Szkoleniowym NaviGate

10.04.2020

Nasi instruktorzy przygotowali materiały szkoleniowe w taki sposób, aby każdy posiadacz urządzeń stacjonarnych (komputer, laptop) lub przenośnych (smartfon, tablet) mógł wziąć udział w szkoleniu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową ofertą w zakładce Katalog szkoleń, tryb online.

UAVO VLOS (do 5 kg / do 25 kg) (Szkolenie online)

Uzyskaj świadectwo kwalifikacji operatora drona. Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie zdalnym, natomiast praktyczne stacjonarnie (indywidualnie) w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu lub Chorzowie w terminie uzgodnionym z instruktorem NaviGate. W trakcie szkolenia online VLOS gwarantujemy pomoc zdalną instruktorów. Szkolenie odbywa się zgodnie z wymaganiami ULC.

UAVO BVLOS (do 5 kg / do 25 kg) (Szkolenie online)

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursanta do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Szkolenie składa się z części teoretycznej (w trybie zdalnym) i praktycznej (w trybie stacjonarnym, indywidualnie) w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu lub Chorzowie.

Fotogrametria niskiego pułapu – Pix4Dmapper (Szkolenie online)

Jest to kompleksowe, zdalne szkolenie z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w fotogrametrii niskiego pułapu. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów z branż tj. geodezja, budownictwo, energetyka, leśnictwo, rolnictwo, archeologia oraz ochrona środowiska.

W trakcie szkolenia online z fotogrametrii niskiego pułapu zapewniamy wysokowydajne komputery wraz z oprogramowaniem. Kursant wykorzystując platformę e-learningową i dane do logowania łączy się zdalnie z komputerem szkoleniowym w firmie NaviGate.

Teledetekcja Multispektralna z BSP – Pix4Dmapper i Pix4Dfields (Szkolenie online)

Weź udział w kompleksowym szkoleniu online z teledetekcji multispektralnej z bezzałogowych statków powietrznych, na którym poznasz zastosowanie kamer multispektralnych (MSC) oraz oprogramowania fotogrametrycznego Pix4Dmapper i Pix4Dfields. Szkolenie jest rekomendowane dla osób, które chcą poznać możliwości i zastosowanie kamer multispektralnych (MSC) oraz oprogramowania fotogrametrycznego Pix4Dmapper i Pix4Dfields w diagnostyce upraw, zdrowotności drzewostanów oraz analizie szaty roślinnej.