Szkolenia GIS. Techniki pomiarów GNSS

26.06.2019

Szkolenia GIS są jednym z głównych obszarów działalności Ośrodka Szkoleniowego NaviGate. Jednym z takich szkoleń są „Techniki pomiarów GNSS”. Wprowadzenie fotopunktów znacząco podnosi dokładność przestrzennego wyrównania bloku zdjęć, a punkty kontrolne pozwalają na ocenę dokładności już na wstępnym etapie przetwarzania. To natomiast przekłada się na dokładniejsze odwzorowanie obiektów terenowych w postaci chmur punktów, modeli 3D czy ortofotomozaiki.

Najlepszą praktyką jest zastosowanie technologii GNSS RTK. Umożliwia ona pomiar fotopunktów z dokładnością centymetrową. Do celów ćwiczeń podczas szkolenia GIS „Techniki pomiarów GNSS” używaliśmy odbiornika GPS/GNSS Spectra SP60 (flagowy model geodezyjny) oraz technologii Trimble Catalyst.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach GIS?

Automatyzacja w pomiarach roślinności znacznie przyspiesza realizację zwłaszcza dużych projektów pomiarowych. Dzięki zastosowaniu odbiorników GNSS i aplikacji GIS jest możliwe np. przestrzenne skorelowanie pomiarów GPS z granicami działek i precyzyjne wskazanie, na której działce znajduje się pomierzony obszar oraz jaką ma powierzchnię.