Specjalistyczne szkolenie NSTS dla pracowników kopalni „Budryk”

07.12.2023

W Ośrodku Szkoleniowym NaviGate doskonale wiemy, jak istotne jest przygotowanie kursantów do prawidłowego przeprowadzania misji w warunkach, w których będą wykonywać loty w ramach swoich obowiązków służbowych.

W ostatnim czasie Instruktorzy NaviGate przeprowadzili specjalistyczne szkolenie dla pracowników działu geodezyjnego Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”. Szkolenie odbyło się na terenie kopalni i zawierało przede wszystkim elementy praktycznego zastosowania dronów w warunkach, z którymi pracownicy mają styczność na co dzień. Nasi Specjaliści przeszkolili kursantów według wytycznych Prezesa ULC dotyczących scenariusza NSTS-06, obejmującego swoim zakresem loty zarówno w zasięgu wzroku jak i poza zasięgiem wzroku, statkami powietrznymi o masie do 25 kg.