Ubezpieczenie dla pilotów

W zakresie ubezpieczenia współpracujemy z ubezpieczycielem WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną pilota bezzałogowego statku powietrznego, który wykonuje operacje systemu BSP w kategorii otwartej oraz kategorii szczególnej. Więcej informacji na stronie ubezpieczyciela.