Nowe wytyczne Prezesa ULC w sprawie bezzałogowych statków powietrznych – to musisz wiedzieć!

21.06.2023

Czy znasz już najnowsze zmiany w Dzienniku Urzędowym, które dotyczą Wytycznych Prezesa ULC nr 15 oraz Wytycznych Prezesa ULC nr 17? Dotyczą one istotnych kwestii, o których musi wiedzieć każdy pilot drona.

Zmiany w Wytycznych Prezesa ULC nr 15 obejmują zmianę nowych krajowych scenariuszy standardowych NSTS, które weszły w życie 10 czerwca 2023 r. Te zmiany dotyczą między innymi lotów BSP nad stacjami elektroenergetycznymi. Dotychczas przeprowadzanie tego rodzaju misji wymagało zgody zarządzającego do lotów poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), a zapasowy/awaryjny lokalizator GPS nie był obowiązkowy.

Prezes ULC w wytycznych nr 17 uzupełnił następujące zapisy:

5. 1. Strefy geograficzne mogą być wyznaczone na wniosek:

5) operatora systemów bezzałogowych statków powietrznych posiadającego zezwolenie na operację w kategorii „szczególnej”, o którym mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE, jeśli wyznaczenie danego rodzaju strefy geograficznej jest wymagane tym zezwoleniem;

6) operatora systemów bezzałogowych statków powietrznych posiadającego zezwolenie na operacje wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE, jeśli wyznaczenie danego rodzaju strefy geograficznej jest wymagane tym zezwoleniem.

Wytyczny nr 15 i nr 17 weszły w życie z dniem 12 czerwca 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami. Nowy Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnicwa Cywilnego dostępne są w Dzienniku Urzędowym ULC. Jeśli chcesz uzyskać szczegóły, to skontaktuj się z Instruktorami Ośrodka Szkoleniowego NaviGate.