mgr inż.  Piotr Rozenbajgier

Wykształcenie

Absolwent Geodezji i Kartografii na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Kwalifikacje operatora-pilota w kategorii "Otwartej" oraz "Szczególnej" zarówno dla typu wielowirnikowiec jak i płatowiec. Umiejętności obsługi jak i pilotażu BSP zdobywane nieprzerwanie od 2016r.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o klasyczne pomiary geodezyjne z zakresu 1 (pomiary sytuacyjno-wysokościowe), 2 (rozgraniczenia i podziały nieruchomości) oraz 4 (geodezyjna obsługa inwestycji) jak i zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych.

Setki godzin spędzone w powietrzu jak i przy opracowaniu zebranych danych pomiarowych z wykorzystaniem klasycznej fotogrametrii (m.in. opracowanie dwukrotnie ortofotomapy z płatowca dla 440 km kw. pod projekt gazociągu) czy m.in. 200 km trasy zeskanowanej z wykorzystaniem technologii LiDAR.

Ze względu na wykształcenie i posiadane doświadczenie, dużą wagę przywiązuje do poprawności wykonywania opracowań i dokładności uzyskiwanych pomiarów. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje w trakcie szkoleń z fotogrametrii i skanowania LiDAR

Zainteresowania

Nowoczesne technologie pomiarowe i ich wykorzystanie w pracach geodezyjnych i inżynieryjnych. Turystka górka, survival, militarystyka  i wyprawy off-road.