dr hab. inż. Grzegorz Durło

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalizacja z zakresu klimatologii i meteorologii oraz ochrony lasu. Studia podyplomowe z ekologii, sozologii i ochrony środowiska. Kwalifikacje operatora-pilota w kategorii "Otwartej" oraz "Szczególnej".  Instruktor systemów bezzałogowych SP do zastosowań środowiskowych i inżynieryjnych. W firmie NaviGate kierownik szkoleń UAVO.

Doświadczenie

Projekty badawcze w zakresie modelowania hydrologicznego GIS SWAT zlewni górskich, FHTP (Field-Based High Throughput Phenotyping) szaty roślinnej Texas Agricultural & Mechanical Univeristy, USA; diagnostyka stanu zdrowotnego szaty roślinnej; analiza i interpretacja indeksów wegetacyjnych University of Arizona, USA. W latach 2017-2018 projekt PGL LP nt. wykorzystania UAS do szacowania biomasy drzew oraz oceny stanu zdrowotnego upraw sosnowych na obszarach poklęskowych.

Zainteresowania

Interesuje się alpinizmem, skitouringem, lotnictwem sportowym.

Prowadzone szkolenia