dr hab. inż. Grzegorz Durło

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalizacja z zakresu klimatologii i meteorologii oraz ochrony lasu. Studia podyplomowe z ekologii, sozologii i ochrony środowiska. Kwalifikacje operatora-pilota w kategorii "Otwartej" oraz "Szczególnej".  Instruktor systemów bezzałogowych SP do zastosowań środowiskowych i inżynieryjnych. W firmie NaviGate kierownik szkoleń UAVO.

Doświadczenie

Projekty badawcze w zakresie modelowania hydrologicznego GIS SWAT zlewni górskich, FHTP (Field-Based High Throughput Phenotyping) szaty roślinnej Texas Agricultural & Mechanical Univeristy, USA; diagnostyka stanu zdrowotnego szaty roślinnej; analiza i interpretacja indeksów wegetacyjnych University of Arizona, USA. W latach 2017-2018 projekt PGL LP nt. wykorzystania UAS do szacowania biomasy drzew oraz oceny stanu zdrowotnego upraw sosnowych na obszarach poklęskowych.

Zainteresowania

Interesuje się alpinizmem, skitouringem, lotnictwem sportowym.

Prowadzone szkolenia

Egzamin A2

Brak nadchodzących terminów

Jak uzyskać uprawnienia w podkategorii A2 (OPEN)

1. Zarejestruj się na stronie drony.ulc.gov.pl i uzyskaj certyfikat kompetencji.
w podkategorii A1 oraz A3.
2. Weź udział w szkoleniu praktycznym w trybie samokształcenia lub w podmiocie szkolącym w warunkach operacyjnych przewidzianych do podkategorii A3.
3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy o nazwie „Egzamin A2” i prześlij do nas.
4. Złóż oświadczenie o spełnieniu wymagań (dokument dostępny poniżej).
5. Złóż oświadczenie RODO (dokument dostępny poniżej).
6. Wybierz termin, w którym chcesz przystąpić do egzaminu.
7. Opłać fakturę za egzamin (przelew na konto). Koszt egzaminu wynosi 100 PLN netto.
8. Weź udział w egzaminie (wersja on-line) (dokument dostępny poniżej).
9. Oczekuj na potwierdzenie zaliczenia egzaminu.
10. Po uzyskaniu potwierdzenia o zaliczeniu egzaminu Wyznaczony operator przesyła do ULC dokument o nazwie „Potwierdzenie zaliczenia egzaminu”.
11. Oczekuj na potwierdzenie uzyskania kompetencji na swoim profilu pilota w systemie drony.ulc.gov.pl.

100 zł

60 min.