Rozszerzenie uprawnień pilota nSTS – STS

Kategorie: Szkolenia UAVO
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij szkolenie
Link do strony
Udostępnij na social mediach

O szkoleniu

Szkolenie dla osób posiadających już kwalifikacje na pilota drona do 25 kg masy startowej według scenariusza krajowego – NSTS. Ukończenie szkolenia pozwala przygotować się do egzaminu i uzyskać uprawnienia ULC do przeprowadzania lotów w kategorii szczególnej zgodnie ze scenariuszem STS-01. Scenariusz ten obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Czego się nauczysz podczas szkolenia?

  • przygotowanie do egzaminu praktycznego pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do STS-01 zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego 2019/947 oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
  • uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wymaganych do uzyskania certyfikatu kompetencji w Kategorii Szczególnej zgodnie ze scenariuszem STS-01
  • nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej

Zawartość szkolenia

Rozszerzenie uprawnień pilota nSTS – STS

  • STS – Podstawy
    01:09:52
  • Podziękowania i zakończenie
    00:10