Cenniki

NSTS-01 – licencja na drona do 4kg w zasięgu wzroku (VLOS)

Czas trwania: 3 dni
1450 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-02 – licencja na drona do 25 kg w zasigu wzroku (VLOS)

Czas trwania: 3 dni
2050 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-05 – licencja na drona do 4 kg poza zasięgiem wzroku (BVLOS)

Czas trwania: 5 dni
2750 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

NSTS-06 – licencja na drona do 25 kg poza zasięgiem wzroku (BVLOS)

Czas trwania: 5 dni
3200 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona

Czas trwania: 3 dni
3500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona (szkolenie online)

Czas trwania: 2 dni
2500 zł (netto)

Zapewniamy:

Zdalne stanowisko pracy
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Podręcznik A4
Certyfikat ukończenia szkolenia

Skaning laserowy LiDAR z drona w programie TerraSolid

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Termowizja z drona – inspekcja i inwentaryzacja infrastruktury przemysłowej i energetycznej

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3900 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Teledetekcja multispektralna z drona w Pix4Dfields

Czas trwania: 3 dni
3500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Teledetekcja multispektralna z drona w Pix4Dfields (szkolenie online)

Czas trwania: 2 dni
2500 zł (netto)

Zapewniamy:

Zdalne stanowisko pracy
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Podręcznik A4
Certyfikat ukończenia szkolenia

Teledetekcja multispektralna z drona w Agisoft

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Fotogrametria niskiego pułapu w Agisoft – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona

Czas trwania: 3 dni (szkolenie w formie warsztatowej)
3500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Zastosowanie dronów w leśnictwie

Czas trwania: 2 dni
2500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Zastosowanie dronów w rolnictwie

Czas trwania: 2 dni
2500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa

Techniki Pomiarów GNSS

Czas trwania: 3 dni
3500 zł (netto)

Zapewniamy:

Wyposażone stanowisko pracy
Profesionalny sprzęt szkoleniowy
Podręcznik A4
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Certyfikat ukończenia szkolenia
Pyszna kawa