mgr inż. Michał Polański

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Były pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie oraz firmy SmallGIS – Systemy Informacji Przestrzennej. Z firmą NaviGate związany od początku jej istnienia. Pełni funkcję dyrektora handlowego w Dziale Geoinstrumentów, odpowiadając za sprzedaż klasycznego sprzętu pomiarowego dla geodezji i GIS.

Doświadczenie

Pomiary i kompletowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej z zakresu 1 (pomiary sytuacyjno-wysokościowe) i 2 (rozgraniczenia i podziały nieruchomości). Precyzyjne pomiary przemieszczeń z pomocą metod klasycznych i satelitarnych.

Zainteresowania

Przewodnik tatrzański z uprawnieniami państwowymi. Turystyka lub wspinaczka w Tatrach i Alpach to jego ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Interesuje się także wszystkim, co jest związane z technologią GNSS i jej praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu (nie tylko geodezyjnym...).